Fast delivery
from your favorite restaurants
and shops
Specify your address to suggest you the fastest delivery

Loading...

Please add the address to see the corresponding delivery options.
Your page will be reloaded
Tumanyan Shaurma.ComboCombo N1 chicken shawarma M + French Fries + Coca-Cola 0.5lCombo N3 pork shawarma + French Fries + Tan 0.5lCombo N2 burger with veal + French Fries + Coca-Cola 0.5lCombo N4 black Ti burger with veal + village potato + Coca-Cola Zero 0.5lShawarmaShawarma chicken MShawarma pork MShawarma veal MShawarma chicken LShawarma pork LShawarma veal LSawarma chicken XLShawarma pork XLShawarma veal XLChicken shaurma in breadPork shawarma in breadVeal shawarma in breadChicken shaurmikPork shaurmikBBQ and kebabPork loinPork boneless BBQPork ribs BBQ (Tumanyan, Komitas)Pork machaChicken grillChicken thigh BBQVegetable BBQMushroom BBQHot pepper BBQPotato plechKebab chickenKebab beefKebab lambIqibir chickenPork IqibirIqi bir beefIqibir lambFast foodTi BurgerBlack Ti BurgerVillage potatoFrench friesBeef tjvjikSauceKetchupMayonnaiseBreadLavashBeerBeer Gyumri 0.33lBeer Heineken 0.33lSoft drinksTan 0.25lTan 0.5lCoca-cola 0.5lFanta 0.5lSprite 0.5lSpring water Byuregh 0.5lNatural juice Dobri 0.2lNatural juice Dobri 0.33lPulpy 0.5lFusetea 0.5l BBQ, Kebab, Shawarma
Tumanyan Shaurma

BBQ, Kebab, Shawarma
Monday-Sunday
24 hours
Delivery fee 400AMD

Tumanyan Shaurma


Shawarma
Shawarma chicken M
#1 Shawarma chicken M
chicken, French fries, tomato, onion, greens, ketchup, mayonnaise, hot pepper
Add to cart
950 AMD

Shawarma pork M
#2 Shawarma pork M
pork, French fries, tomato, onion, greens, ketchup, mayonnaise, hot pepper
Add to cart
1100 AMD

Shawarma veal M
#3 Shawarma veal M
veal, tomato, French fries, onion, greens, ketchup, mayonnaise, hot pepper, available till 01:00
Add to cart
1200 AMD

Shawarma chicken L
#5 Shawarma chicken L
chicken, French fries, tomato, onion, greens, ketchup, mayonnaise, hot pepper
Add to cart
1350 AMD

Shawarma pork L
#6 Shawarma pork L
pork, French fries, tomato, onion, greens, ketchup, mayonnaise, hot pepper
Add to cart
1450 AMD

Shawarma veal L
#7 Shawarma veal L
veal, French fries, tomato, onion, greens, ketchup, mayonnaise, hot pepper, available till 01:00
Add to cart
1500 AMD

Sawarma chicken XL
#9 Sawarma chicken XL
chicken, French fries, tomato, onion, greens, ketchup, mayonnaise, hot pepper
Add to cart
1750 AMD

Shawarma pork XL
#10 Shawarma pork XL
pork, French fries, tomato, onion, greens, ketchup, mayonnaise, hot pepper
Add to cart
1850 AMD

Shawarma veal XL
#11 Shawarma veal XL
veal, French fries, tomato, onion, greens, ketchup, mayonnaise, hot pepper, available till 01:00
Add to cart
1900 AMD

Chicken shaurma in bread
#13 Chicken shaurma in bread
chicken, French fries, tomato, onion, greens, ketchup, mayonnaise, hot pepper
Add to cart
850 AMD

Pork shawarma in bread
#14 Pork shawarma in bread
pork, French fries, tomato, onion, greens, ketchup, mayonnaise, hot pepper
Add to cart
850 AMD

Veal shawarma in bread
#15 Veal shawarma in bread
veal, French fries, tomato, onion, greens, ketchup, mayonnaise, hot pepper, available till 01:00
Add to cart
1000 AMD

Chicken shaurmik
#17 Chicken shaurmik
chicken, tomato, onion, greens, ketchup, mayonnaise, French Fries, hot pepper
Add to cart
400 AMD

Pork shaurmik
#18 Pork shaurmik
pork, tomato, onion, greens, ketchup, mayonnaise, French Fries, hot pepper
Add to cart
450 AMD

BBQ and kebab
Pork loin
#19 Pork loin
400g, 3pcs, onion, greens, hot pepper, 1 whole lavash
Add to cart
3300 AMD

Pork boneless BBQ
#20 Pork boneless BBQ
350g, 5pcs, onion, greens, hot pepper, 1 whole lavash
Add to cart
2800 AMD

Pork ribs BBQ (Tumanyan, Komitas)
#21 Pork ribs BBQ (Tumanyan, Komitas)
350g, 3-4pcs, onion, greens, hot pepper, 1 whole lavash
Add to cart
2800 AMD

Pork macha
#22 Pork macha
500g, onion, greens, hot pepper, 1 whole lavash
Add to cart
1400 AMD

Chicken grill
#23 Chicken grill
1.2kg chicken, onion, greens, hot pepper, 4pcs of potato barbecue plej, 2 whole lavashes
Add to cart
3300 AMD

Chicken thigh BBQ
#24 Chicken thigh BBQ
350g, 3-4pcs, onion, greens, hot pepper, 1 whole lavash 
Add to cart
1500 AMD

Vegetable BBQ
#25 Vegetable BBQ
1 tomato, 1 pepper, 1 eggplant
Add to cart
700 AMD

Mushroom BBQ
#26 Mushroom BBQ
150g, 5-6pcs
Add to cart
650 AMD

Hot pepper BBQ
Add to cart
250 AMD

Potato plech
Add to cart
150 AMD

Kebab chicken
#29 Kebab chicken
170g, chicken, onion, greens, ketchup, mayonnaise, hot pepper, butter, tomato
Add to cart
850 AMD

Kebab beef
#30 Kebab beef
180g, beef, onion, greens, ketchup, mayonnaise, hot pepper, butter, tomato
Add to cart
900 AMD

Kebab lamb
#31 Kebab lamb
170g, lamb, onion, greens, ketchup, mayonnaise, hot pepper, butter, tomato
Add to cart
950 AMD

Iqibir chicken
#32 Iqibir chicken
140g, onion, greens, ketchup, mayonnaise, hot pepper, butter, tomato
Add to cart
900 AMD

Pork Iqibir
#33 Pork Iqibir
140g, pork, onion, greens, ketchup, mayonnaise, hot pepper, butter, tomato
Add to cart
1000 AMD

Iqi bir beef
#34 Iqi bir beef
140g, beef, onion, greens, ketchup, mayonnaise, hot pepper, butter, tomato
Add to cart
1150 AMD

Iqibir lamb
#35 Iqibir lamb
140g, lamb, onion, greens, ketchup, mayonnaise, hot pepper, butter, tomato
Add to cart
1050 AMD

Fast food
Ti Burger
#36 Ti Burger
veal cutlet, tomato, cheese, lettuce, marinated cucumber, onion, sauce
Add to cart
1250 AMD

Black Ti Burger
#37 Black Ti Burger
veal cutlet, tomato, cheese, lettuce, marinated cucumber, onion, sauce
Add to cart
1399 AMD

Village potato
Add to cart
550 AMD

French fries
Add to cart
400 AMD

Beef tjvjik
#40 Beef tjvjik
150g, onion, greens, ketchup, mayonnaise, hot pepper, tomato, available till 22:00
Add to cart
700 AMD

Sauce
Ketchup
Add to cart
50 AMD

Mayonnaise
Add to cart
50 AMD

Bread
Lavash
Add to cart
100 AMD

No results found
Sak A.
17 Sep 2020
Давид
12 Sep 2020
Arman
11 Sep 2020
Tereza H.
11 Sep 2020
շաուրմաներից մեկը, որի վրա հստակ նշված էր թե միայն ինչ պետք է լինի մեջը֊մասնավորաօես միայն միս, կարտոֆիլ, լոլիկ ու կետչուպ, պարունակում էր նաև առատ կանաչի ու մայոնեզ։ Ինչի պատճառով երեխան չկարողացավ ուտել։
11 Sep 2020
գնահատեք եթե պատվիրել եք Tumanyan Shaurma
Menu.am
Do not miss the best offers!
Turn on notification of discounts and promotions.
close_btn
Your page will be reloaded