Fast delivery
from your favorite restaurants
and shops
Specify your address to suggest you the fastest delivery

Loading...

Please add the address to see the corresponding delivery options.
Your page will be reloaded
Subtitle.SandwichesSubtitle Melt smallSubtitle Melt bigHam and cheese sandwich smallHam and cheese sandwich bigBuffalo Chicken smallBuffalo Chicken bigChicken and Bacon Melt smallChicken and Bacon Melt bigItalian smallItalian bigOven Roasted Chicken smallOven Roasted Chicken bigSteak smallSteak bigSpicy Steak smallSpicy Steak bigClub smallClub bigBlack Forest Ham smallBlack Forest Ham bigBBQ Pulled Pork smallBBQ Pulled Pork bigCheese and Tomato smallCheese and Tomato bigGrilled Veggies smallGrilled Veggies bigBacon sandwich smallBacon sandwich bigBeef sandwich smallBeef sandwich bigSaladsCaesar SaladGreek SaladVitamin SaladGrilled VeggiesBacon SaladSoupsTomato Cream-SoupChicken Cream-SoupMushroom Cream-SoupGarnishVillage PotatoesVillage Potatoes with sauceSoft DrinksPepsiPepsiMirindaMirinda7up7upDilijan spring waterMineral water Dilijan American, Burger and Sandwich
Subtitle

American, Burger and Sandwich
Working hours
Monday-Sunday
10:00 - 00:00
Delivery fee 400AMD

Subtitle


Sandwiches
Subtitle Melt small
#1 Subtitle Melt small
15cm, chicken, specially prepared spicy ham and salami, cheese, tomatoes, cucumbers, olives, lettuce, sauce
Add to cart
1200 AMD

Subtitle Melt big
#2 Subtitle Melt big
30cm, chicken, specially prepared spicy ham and salami, cheese, tomatoes, cucumbers, olives, lettuce, sauce
Add to cart
1700 AMD

Ham and cheese sandwich small
#3 Ham and cheese sandwich small
15cm, ham, cheese, tomatoes, cucumbers, olives, lettuce, sauce
Add to cart
850 AMD

Ham and cheese sandwich big
#4 Ham and cheese sandwich big
30cm, ham, cheese, tomatoes, cucumbers, olives, lettuce, sauce
Add to cart
1300 AMD

Buffalo Chicken small
#5 Buffalo Chicken small
15cm, specially prepared spicy chicken, cheese, tomatoes, cucumbers, olives, jalapenos, lettuce, sauce
Add to cart
1000 AMD

Buffalo Chicken big
#6 Buffalo Chicken big
30cm, specially prepared spicy chicken, cheese, tomatoes, cucumbers, olives, jalapenos, lettuce, sauce
Add to cart
1500 AMD

Chicken and Bacon Melt small
#7 Chicken and Bacon Melt small
15cm, chicken, bacon, cheese, tomatoes, cucumbers, olives, lettuce, sauce
Add to cart
1150 AMD

Chicken and Bacon Melt big
#8 Chicken and Bacon Melt big
30cm, chicken, bacon, cheese, tomatoes, cucumbers, olives, lettuce, sauce
Add to cart
1650 AMD

Italian small
#9 Italian small
15cm, ham, Salami, Pepperoni, cheese, tomatoes, cucumbers, olives, lettuce, sauce
Add to cart
1100 AMD

Italian big
#10 Italian big
30cm,  ham, Salami, Pepperoni, cheese, tomatoes, cucumbers, olives, lettuce, sauce
Add to cart
1600 AMD

Oven Roasted Chicken small
#11 Oven Roasted Chicken small
15cm, chicken, cheese, tomatoes, cucumbers, olives, lettuce, sauce
Add to cart
1000 AMD

Oven Roasted Chicken big
#12 Oven Roasted Chicken big
30cm, chicken, cheese, tomatoes, cucumbers, olives, lettuce, sauce
Add to cart
1500 AMD

Steak small
#13 Steak small
15cm, grilled beef, cheese, tomatoes, cucumbers, olives, lettuce, sauce
Add to cart
1100 AMD

Steak big
#14 Steak big
30cm, grilled beef, cheese, tomatoes, cucumbers, olives, lettuce, sauce
Add to cart
1600 AMD

Spicy Steak small
#15 Spicy Steak small
15cm, specially prepared spicy beef, cheese, tomatoes, cucumbers, olives, jalapenos, lettuce, sauce
Add to cart
1150 AMD

Spicy Steak big
#16 Spicy Steak big
30cm, specially prepared spicy beef, cheese, tomatoes, cucumbers, olives, jalapenos, lettuce, sauce
Add to cart
1650 AMD

Club small
#17 Club small
15cm, chicken, ham, cheese, tomatoes, cucumbers, olives, lettuce, sauce
Add to cart
1150 AMD

Club big
#18 Club big
30cm, chicken, ham, cheese, tomatoes, cucumbers, olives, lettuce, sauce
Add to cart
1650 AMD

Black Forest Ham small
#19 Black Forest Ham small
15cm, specially prepared spicy ham, cheese, tomatoes, cucumbers, olives, jalapenos, lettuce, sauce
Add to cart
900 AMD

Black Forest Ham big
#20 Black Forest Ham big
30cm, specially prepared spicy ham, cheese, tomatoes, cucumbers, olives, jalapenos, lettuce, sauce
Add to cart
1350 AMD

BBQ Pulled Pork small
#21 BBQ Pulled Pork small
15cm, specially prepared pork in barbecue sauce, cheese, tomatoes, cucumbers, olives, lettuce, sauce
Add to cart
1150 AMD

BBQ Pulled Pork big
#22 BBQ Pulled Pork big
30cm, specially prepared pork in barbecue sauce, cheese, tomatoes, cucumbers, olives, lettuce, sauce
Add to cart
1650 AMD

Cheese and Tomato small
#23 Cheese and Tomato small
15cm, cheese, tomatoes, cucumbers, olives, lettuce, sauce
Add to cart
700 AMD

Cheese and Tomato big
#24 Cheese and Tomato big
30cm, cheese, tomatoes, cucumbers, olives, lettuce, sauce
Add to cart
1000 AMD

Grilled Veggies small
#25 Grilled Veggies small
15cm, grilled veggies, cheese, tomatoes, cucumbers, olives, lettuce, sauce
Add to cart
1000 AMD

Grilled Veggies big
#26 Grilled Veggies big
30cm,  grilled veggies, cheese, tomatoes, cucumbers, olives, lettuce, sauce
Add to cart
1500 AMD

Bacon sandwich small
#27 Bacon sandwich small
15cm, bacon, cheese, tomatoes, cucumbers, olives, lettuce, sauce
Add to cart
750 AMD

Bacon sandwich big
#28 Bacon sandwich big
30cm, bacon, cheese, tomatoes, cucumbers, olives, lettuce, sauce
Add to cart
1200 AMD

Beef sandwich small
#29 Beef sandwich small
15cm, cooked beef, cheese, tomatoes, cucumbers, olives, lettuce, sauce
Add to cart
1100 AMD

Beef sandwich big
#30 Beef sandwich big
30cm, cooked beef, cheese, tomatoes, cucumbers, olives, lettuce, sauce
Add to cart
1600 AMD

Salads
Caesar Salad
#31 Caesar Salad
chicken, lettuce, toast, cheese, sauce
Add to cart
800 AMD

Greek Salad
#32 Greek Salad
tomatoes, cucumbers, feta cheese, olives, peppers
Add to cart
800 AMD

Vitamin Salad
#33 Vitamin Salad
carrots, cabbage, apple, peppers
Add to cart
650 AMD

Grilled Veggies
#34 Grilled Veggies
mushrooms, carrots, eggplant, peppers, broccoli and etc.
Add to cart
650 AMD

Bacon Salad
#35 Bacon Salad
grilled bacon, corn, tomatoes, cress, lettuce, peppers
Add to cart
800 AMD

Soft Drinks
Pepsi
#41 Pepsi
0.25l
Add to cart
250 AMD

Pepsi
#42 Pepsi
0.33l
Add to cart
350 AMD

Mirinda
Add to cart
250 AMD

Mirinda
Add to cart
350 AMD

7up
#45 7up
0.25l
Add to cart
250 AMD

7up
#46 7up
0.33l
Add to cart
350 AMD

No results found
Gevorg
20 Feb 2020
Gevorg
20 Feb 2020
T.
24 Jan 2020
Mariam
19 Jan 2020
T.
17 Jan 2020
Բեկոնի փոխարեն ֆիլե է սենդվիչի մեջ rnգրված չէ տարբերվող սենդվիչը որ մեկն է ստիպված ամեն մեկս մտնում էինք ուրիշի սենդվիչի մեջ ձեռքերով
գնահատեք եթե պատվիրել եք Subtitle
Menu.am
Do not miss the best offers!
Turn on notification of discounts and promotions.
close_btn
Your page will be reloaded