Fast delivery
from your favorite restaurants
and shops
Specify your address to suggest you the fastest delivery

Loading...

Please add the address to see the corresponding delivery options.
Your page will be reloaded
Smoothie.Fruit SmoothieOrange N24Grapefruit N25Lemon N26Lime Smoothie N27Kiwi N28Pineapple N29Banana N30Apple N31Mango N32Avocado Smoothie N33Strawberry N34Raspberry N35Blackberry Smoothie N36Currant Smoothie N37Gooseberry N38Smoothie MixBananas, orange N39Orange, grapefruit N40Lemon, orange N41Orange, lime N42Orange, kiwi N43Orange, ginger N44Orange, cinnamon N45Orange, lime, mint N46Raspberry, banana N47Banana, blackberry N48Banana, currant N49Banana, strawberry N50Pineapple, lime N51Pineapple, orange N52Pineapple, grapefruit N53Pineapple, kiwi N54Pineapple, banana N55Pineapple, strawberry N56Pineapple, raspberry N57Pineapple, currant N58Pineapple, mango N59Pineapple, raisin N60Pineapple, lime, mint N61Pineapple, currant, rose jam N62Strawberry, lime N65Strawberry, lime, pineapple N66Strawberry, orange N67Lime, mint N68Lemon, mint N69Apple, lime N70Apple, lime, mint N71Apple, cinnamon N72Kiwi, lime N73Banana, kiwi N74Fresh squeezed juiceFresh squeezed orange N12Fresh squeezed grapefruit N13Fresh squeezed orange, grapefruit N14Fresh squeezed carrot N15Fresh squeezed apple N16Fresh squeezed carrot, apple N17Fresh squeezed orange, lemon, carrotDetoxDetox pear, banana, spinach, lemon, honey N1Detox pineapple, lime, spinach, honey N2Detox pineapple, aloe, lime, matcha N3Detox apple, lime, aloe, honey N4Detox apple, celery, ginger, honey N5Detox apple, cinnamon, honey N6Detox apple, lime, cucumber, rosemary N7Detox charcoal, lavander, lime, currant, honey N8Detox flowerpot, pineapple, banana, broccoli, honey N9Detox pumpkin, pumpkin seeds, sesame, carrot, raisin N10Milkshakes and Ice cream cocktailsBanana, ice cream N75Banana, Nutella N76Banana, Nutella, ice cream N77Banana, ice cream, coconut flakes N78Banana, ice cream, caramel N79Banana, ice cream, halva, sesame N80Banana, ice cream, espresso N81Banana, pomegranate, ice cream N82Banana, strawberry, ice cream N83Banana, raspberry, ice cream N84Banana, blackberry, ice cream N85Banana, currant, ice cream N86Strawberry, ice cream N87Raspberry, ice cream N88Blackberry, ice cream N89Oreo, ice cream N91Twix, ice cream N92Kit Kit, ice cream N94Bounty, ice cream N95Kinder, ice cream N96Oreo, banana, ice cream N97Twix, banana, ice cream N98Snickers, banana, ice cream N99Kit Kat, banana, ice cream N100Bounty, banana, ice cream N101Kinder, banana, ice cream N102Berry MixStrawberry, raspberry N103Strawberry, currant N104Strawberry, blackberry N105Strawberry, cranberry N106Raspberry, blackberry N107Raspberry, currant N108Raspberry, cranberry N109Blackberry, currant N110Blackberry, cranberry N111Currant, cranberry N112Strawberry, raspberry, cranberry N113Strawberry, raspberry, blackberry N114Strawberry, raspberry, currant N115Strawberry, blackberry, currant N116Strawberry, blackberry, cranberry N117Strawberry, currant, cranberry N118Raspberry, blackberry, currant N119Raspberry, blackberry, cranberry N120Raspberry, currant, cranberry N121Strawberry, raspberry, blackberry, cranberry N122Strawberry, raspberry, blackberry, currant N123Strawberry, blackberry, currant, cranberry N124Raspberry, blackberry, currant, cranberry N125Strawberry, raspberry, blackberry, currant, cranberry N126Berry Mix with ice creamStrawberry, raspberry, ice cream N127Strawberry, currant, ice cream N128Strawberry, blackberry, ice cream N129Strawberry, cranberry, ice cream N130Raspberry, blackberry, ice cream N131Raspberry, currant, ice cream N132Raspberry, cranberry, ice cream N133Blackberry, currant, ice cream N134Blackberry, cranberry, ice cream N135Currant, cranberry, ice cream N136Strawberry, raspberry, cranberry, ice cream N137Strawberry, raspberry, blackberry, ice cream N138Strawberry, raspberry, currant, ice cream N139Strawberry, blackberry, currant, ice cream N140Strawberry, blackberry, cranberry, ice cream N141Strawberry, currant, cranberry, ice cream N142Raspberry, blackberry, currant, ice cream N143Raspberry, blackberry, cranberry, ice cream N144Raspberry, currant, cranberry, ice cream N145Strawberry, raspberry, blackberry, cranberry, ice cream N146Strawberry, raspberry, blackberry, currant, ice cream N147Strawberry, blackberry, currant, cranberry, ice cream N148Raspberry, blackberry, currant, cranberry, ice cream N149Strawberry, raspberry, blackberry, currant, cranberry, ice cream N150CrepeBanana crepe N152Strawberry crepe N153Raspberry crepe N154Sugar powder crepe N155Condensed milk crepe N156Caramel crepe N157Chocolate crepe N158Nutella crepe N159Apricot jam crepe N160Apple jam crepe N162Crepe MixBanana, Nutella crepe N163Banana, condensed milk crepe N164Banana, chocolate crepe N165Banana, caramel crepe N166Banana, apricot jam crepe N168Banana, apple jam crepe N169Strawberry, chocolate crepe N176Strawberry, Nutella crepe N177Strawberry, condensed milk crepe N178Strawberry, caramel crepe N179 Fresh, Ice Cream
Smoothie

Fresh, Ice Cream
Working hours
Monday-Sunday
10:00 - 00:00
Delivery fee 400AMD

Smoothie


Fruit Smoothie
Orange N24
Add to cart
700 AMD

Grapefruit N25
Add to cart
750 AMD

Lemon N26
Add to cart
600 AMD

Lime Smoothie N27
Add to cart
1100 AMD

Kiwi N28
Add to cart
800 AMD

Pineapple N29
Add to cart
1400 AMD

Banana N30
Add to cart
600 AMD

Apple N31
Add to cart
600 AMD

Mango N32
Add to cart
1700 AMD

Avocado Smoothie N33
Add to cart
1500 AMD

Strawberry N34
Add to cart
850 AMD

Raspberry N35
Add to cart
1000 AMD

Currant Smoothie N37
Add to cart
1000 AMD

Gooseberry N38
Add to cart
1800 AMD

Berry Mix with ice cream
No results found
Nadiya M.
12 Feb 2019
Steve
29 Nov 2017
The raspberry was horrible it wasn’t fresh at all
Ashot S.
14 Jul 2017
Պատվերում նշված կաթով սմուզին եկել էր առանց կաթի:
Zara A.
14 Jul 2017
Ashot S.
24 May 2017
խնդրում եմ հետևել, որպեսզի պատվերներում նշված բաղադրիչները ճիշտ լինեն: Ելակ բանանում ավելացված է շաքարավազ, սակայն պատվերում այն բացակայում է:
գնահատեք եթե պատվիրել եք Smoothie
Menu.am
Do not miss the best offers!
Turn on notification of discounts and promotions.
close_btn
Your page will be reloaded