Fast delivery
from your favorite restaurants
and shops
Specify your address to suggest you the fastest delivery

Loading...

Please add the address to see the corresponding delivery options.
Your page will be reloaded
Cheesy.Breakfast 10։00 - 12։00English breakfastFrench breakfastBreakfast Crock madamAppetizersEuropean cheese assorted smallEuropean cheese assorted bigArmenian cheese assorted smallArmenian cheese assorted bigMozzarella sticksCalamari ringsBruschettaBruschetta assortedCheesy bruschetta with cheeseCheese ballsLunch 11։00-15։00Lunch box with chicken pastaLunch box with chicken and mushroomLunch box Chicken burgerQuesadilla and chipsLunch box Calzone with hamLunch box Pasta with baconBurger and sandwichCheesy ToastClub sandwichChilli pepper burger with jalapeno smallChilli pepper burger with jalapeno bigCheesy burger smallCheesy burger bigSteak burgerCheeseburger smallCheeseburger bigChicken burger smallChicken burger bigQuatro Formaggi burger smallQuatro Formaggi burger bigTempura Chicken burger smallTempura Chicken burger bigMac and cheese burger smallMac and cheese burgerCheesy Phili CheeseCheesy hot-dogSaladsCheesy steak saladSalad with chicken and cheeseSalad Caesar with chickenCaesar with shrimpsGreek saladMixed saladCapreseSoupsSeafood soupCheesy cream soupChicken soupTomato soupChili soupHot dishesCheesy beef steakBeef steak stuffed with Mozarella cheeseCheesy pelmeniPepper steakChicken schnitzel with cheese and mushroomCheesy steakChicken steak with 3 types of cheeseSalmon steakCheesy Chicken grillCheesy Sausage assortedCrazy beef with mushroomChicken nuggetsPotato chips with cheesePizzaPizza Quattro FormaggiPizza PepperoniPastaCheesy pastaPasta with spicy sauce salsaPasta with shrimpsPasta Chicken Chili CheesePasta Cream cheeseMac and cheeseSnickers milk shakeOreo milk shakeMars milk shakeSaucesGarlic sauceChedder saucePepper sauceHot sauceCheesy sauceSoft DrinksCoca-ColaFantaSpriteNoy spring waterBjni mineral waterDobri natural juice European
Cheesy

European
Closed
Delivery fee 400AMD

Cheesy


Breakfast 10։00 - 12։00
English breakfast
#501 English breakfast
2 eggs, 2pcs sausage, bean, toast, bacon, mushrooms
Add to cart
2400 AMD

French breakfast
#504 French breakfast
classic croissant, cheese, toast, broccoli, omelette, 2pcs creamette balls
Add to cart
2600 AMD

Appetizers
European cheese assorted small
#1 European cheese assorted small
80g, Grano Padano cheese, Roquefort, Gouda, Cream cheese, Provolone cheese
Add to cart
2900 AMD

European cheese assorted big
#2 European cheese assorted big
160g, Grano Padano cheese, Roquefort, Gouda, Cream cheese, Provolone cheese
Add to cart
4900 AMD

Armenian cheese assorted small
#3 Armenian cheese assorted small
100g, sheep cheese, Chanakh, Suluguni string cheese
Add to cart
2200 AMD

Armenian cheese assorted big
#4 Armenian cheese assorted big
160g, sheep cheese, Chanakh, Suluguni string cheese
Add to cart
3400 AMD

Mozzarella sticks
#8 Mozzarella sticks
6pcs, with garlic sauce
Add to cart
1800 AMD

Calamari rings
Add to cart
2800 AMD

Bruschetta
Add to cart
1800 AMD

Lunch 11։00-15։00
Lunch box with chicken and mushroom
#34 Lunch box with chicken and mushroom
penne pasta, broccoli, chicken, mushroom
Add to cart
2300 AMD

Lunch box Chicken burger
#35 Lunch box Chicken burger
chicken breast, tomato, pickles, Cheddar cheese, burger sauce, served with French Fries, ketchup
Add to cart
2300 AMD

Quesadilla and chips
#36 Quesadilla and chips
bell pepper, mushroom, chicken, jalapeno, cheese, chips
Add to cart
2400 AMD

Lunch box Calzone with ham
#37 Lunch box Calzone with ham
Calzone with ham + salad
Add to cart
1800 AMD

Burger and sandwich
Cheesy Toast
#49 Cheesy Toast
chicken fillet, gouda cheese, mushroom, served with French Fries, garlic sauce, ketchup
Add to cart
3400 AMD

Club sandwich
#50 Club sandwich
2pc, chicken, bacon, lettuce, cheese, tomato, cucumber, served with French Fries, garlic sauce, ketchup
Add to cart
2800 AMD

Chilli pepper burger with jalapeno small
#52 Chilli pepper burger with jalapeno small
beef, tomato, pickled cucumber, lettuce, Cheddar cheese, jalapeno
Add to cart
3000 AMD

Chilli pepper burger with jalapeno big
#53 Chilli pepper burger with jalapeno big
beef, tomato, pickled cucumber, lettuce, Chedder cheese, jalapeno
Add to cart
4500 AMD

Cheesy burger small
#55 Cheesy burger small
veal, cheese, sauce, lettuce, tomato, cucumber, served with French Fries, garlic sauce, ketchup
Add to cart
2900 AMD

Cheesy burger big
#56 Cheesy burger big
veal stuffed with cheese, cheese, sauce, lettuce, tomato, cucumber
Add to cart
4300 AMD

Steak burger
#58 Steak burger
veal steak, tomato, pickled cucumber, Cheddar cheese, burger sauce
Add to cart
4400 AMD

Cheeseburger small
#59 Cheeseburger small
served with French Fries, garlic sauce, ketchup
Add to cart
2900 AMD

Cheeseburger big
#60 Cheeseburger big
served with French Fries, garlic sauce, ketchup
Add to cart
3600 AMD

Chicken burger small
#61 Chicken burger small
chicken breast, tomato, pickles, Cheddar cheese, burger sauce, served with French Fries, garlic sauce, ketchup
Add to cart
2400 AMD

Chicken burger big
#62 Chicken burger big
chicken breast, tomato, pickled cucumber, Cheddar cheese, burger sauce
Add to cart
3000 AMD

Quatro Formaggi burger small
#63 Quatro Formaggi burger small
served with French Fries, garlic sauce, ketchup
Add to cart
3000 AMD

Quatro Formaggi burger big
#64 Quatro Formaggi burger big
served with French Fries, garlic sauce, ketchup
Add to cart
4200 AMD

Tempura Chicken burger small
#65 Tempura Chicken burger small
served with French Fries, garlic sauce, ketchup
Add to cart
3000 AMD

Tempura Chicken burger big
#66 Tempura Chicken burger big
served with French Fries, garlic sauce, ketchup
Add to cart
3700 AMD

Mac and cheese burger small
#67 Mac and cheese burger small
served with French Fries, garlic sauce, ketchup
Add to cart
2900 AMD

Mac and cheese burger
#68 Mac and cheese burger
served with French Fries, garlic sauce, ketchup
Add to cart
4100 AMD

Cheesy Phili Cheese
#69 Cheesy Phili Cheese
served with French Fries, garlic sauce, ketchup
Add to cart
3200 AMD

Cheesy hot-dog
#70 Cheesy hot-dog
served with French Fries, garlic sauce, ketchup
Add to cart
2300 AMD

Salads
Salad with chicken and cheese
#78 Salad with chicken and cheese
cheese mozzarella, suluguni, corn, cucumber, broccoli, chicken
Add to cart
2500 AMD

Mixed salad
#82 Mixed salad
chicken breast, cucumber, corn, olives, tomato, lettuce, sauce
Add to cart
3200 AMD

Caprese
Add to cart
2900 AMD

Soups
Seafood soup
#93 Seafood soup
200ml, broccoli, cream, salmon, shrimp, onion
Add to cart
2900 AMD

Cheesy cream soup
#94 Cheesy cream soup
200ml, cheese, vegetables, onion
Add to cart
2300 AMD

Chicken soup
#95 Chicken soup
200ml, chicken, potato, onion, carrot, noodles
Add to cart
1400 AMD

Tomato soup
#96 Tomato soup
200ml, chicken, tomato, Parmesan cheese
Add to cart
2300 AMD

Hot dishes
Cheesy pelmeni
#107 Cheesy pelmeni
9pc, cheese, veal, onion, mushroom
Add to cart
2600 AMD

Pepper steak
#108 Pepper steak
beef steak, cheese, corn
Add to cart
5900 AMD

Chicken schnitzel with cheese and mushroom
Add to cart
3000 AMD

Cheesy steak
#116 Cheesy steak
veal tenderloin, cheese
Add to cart
6300 AMD

Salmon steak
Add to cart
7000 AMD

Pizza
Pizza Quattro Formaggi
#145 Pizza Quattro Formaggi
30cm, 6pc, Parmesan, Mozzarella, Gouda, Roquefort cheese
Add to cart
3200 AMD

Pizza Pepperoni
#146 Pizza Pepperoni
30cm, 6pc, pepperoni, mozzarella, light chilli
Add to cart
2800 AMD

Pasta
Cheesy pasta
#157 Cheesy pasta
220g pasta, veal, honey mushroom, cheese
Add to cart
3600 AMD

Mac and cheese
Add to cart
2600 AMD

Snickers milk shake
Add to cart
2000 AMD

Oreo milk shake
Add to cart
2300 AMD

Mars milk shake
Add to cart
2400 AMD

Sauces
Garlic sauce
Add to cart
600 AMD

Chedder sauce
Add to cart
600 AMD

Pepper sauce
Add to cart
600 AMD

Hot sauce
Add to cart
600 AMD

Cheesy sauce
Add to cart
600 AMD

Soft Drinks
Coca-Cola
Add to cart
300 AMD

Fanta
#202 Fanta
0.25l
Add to cart
300 AMD

Sprite
Add to cart
300 AMD

Noy spring water
Add to cart
300 AMD

No results found
Сусанна
29 Nov 2020
Nika
08 Sep 2020
Արտյոմ Մ.
01 Sep 2020
միդիանները սառն էին և առանց կիտրոն, իսկ աղցանի մեջ ընդհամենը 5 կտոր ծովախեցգետին էր ու առանձնապես համեղ չէին երկուսնել
G.
15 Jun 2020
Maria S.
22 Apr 2020
գնահատեք եթե պատվիրել եք Cheesy
Menu.am
Do not miss the best offers!
Turn on notification of discounts and promotions.
close_btn
Your page will be reloaded