Fast delivery
from your favorite restaurants
and shops
Specify your address to suggest you the fastest delivery

Loading...

Please add the address to see the corresponding delivery options.
Your page will be reloaded
Atsukh Tonratun.Big Sales from 22.02․2021 till 24.02․2021Chicken Kebab ComboBest OfferCombo N1 for 4-5 personCombo N2 for 5-6 personCombo N3 for 5-6 personCombo N4 for 3 personCombo N5 for 4 personCombo N6 for 3 personCombo N7BBQPork loin BBQPork ribs BBQPork boneless BBQPork BBQ in lavashLamb ribs and loin BBQLamb boneless BBQLamb BBQ in lavashLamb ikibirLamb pardaBeef tenderloin BBQBeef heart BBQBeef lung BBQPork BBQ in lavash with potatoChicken grillChicken wings BBQChicken thigh BBQChicken breast BBQ in lavashChick BBQBeef kebabBeef kebab in breadChicken Kebab in breadVegetable BBQPotato BBQPotato BBQ with fatMushroom BBQKupati BBQ in lavashFast FoodPork Shawarma in lavashPork shawarma in breadChicken Shawarma in breadHot DogHot Dog with sardelkaSandwich with cheeseSandwich with hamSandwich with chickenSandwich with chicken cutletSandwich with beef cutletBaked khachapuriBeef BurgerDouble Beef BurgerChicken BurgerDouble Chicken BurgerHot Dog with Bavarian Chicken SausageHot Dog with Bavarian Pork SausageHot Dog with Bavarian Beef SausageSoft DrinksCoca Cola 0.25lCoca Cola 0.5lPepsi PepsiPepsi MirindaMirinda7UP7UP Tomato juice AparanTan Aparan Tan AparanMineral water Jermuk Tan Masrik 0.33lTan Masrik 0.5l Armenian
Atsukh Tonratun

Armenian
Closed
Monday-Saturday
10:30 - 00:59
Delivery fee 600AMD

Atsukh Tonratun


Big Sales from 22.02․2021 till 24.02․2021
Chicken Kebab Combo
#504 Chicken Kebab Combo
chicken kebab + Pepsi 0.25l
Add to cart
700 AMD

Best Offer
Combo N1 for 4-5 person
#100 Combo N1 for 4-5 person
pork BBQ boneless 2 portion, pork BBQ ribs 1 portion, potato BBQ with fat 1 portion
Add to cart
5700 AMD

Combo N2 for 5-6 person
#101 Combo N2 for 5-6 person
beef kebab 3pcs, chicken kebab 3pcs, potato BBQ with fat 1 portion
Add to cart
3500 AMD

Combo N3 for 5-6 person
#102 Combo N3 for 5-6 person
chicken grill + chicken kebab 4pcs, potato barbecue with fat
Add to cart
4950 AMD

Combo N4 for 3 person
#103 Combo N4 for 3 person
pork shawarma in lavash 3pcs, tan Masrik 3pcs
Add to cart
2350 AMD

Combo N5 for 4 person
#104 Combo N5 for 4 person
4pcs pork BBQ in lavash, 4pcs tan Masrik 0.33l
Add to cart
4500 AMD

Combo N6 for 3 person
#105 Combo N6 for 3 person
6pcs pork shawarma in bread, 3pcs tan Masrik 0.33l
Add to cart
2900 AMD

Combo N7
#106 Combo N7
chicken BBQ 2portion,Beef kebab 5portion, Potato plech with fat 1portion
Add to cart
6750 AMD

BBQ
Pork loin BBQ
#1 Pork loin BBQ
3pcs, 400-500g
Add to cart
2800 AMD

Pork ribs BBQ
#2 Pork ribs BBQ
3-4pcs, 400-500g
Add to cart
2600 AMD

Pork boneless BBQ
#3 Pork boneless BBQ
5pcs, 400-500g
Add to cart
2500 AMD

Pork BBQ in lavash
#4 Pork BBQ in lavash
200g - 5 small pcs, onion, greens, ketchup
Add to cart
1200 AMD

Lamb ribs and loin BBQ
#5 Lamb ribs and loin BBQ
4-5pcs, 350-400g
Add to cart
3000 AMD

Lamb boneless BBQ
Add to cart
2800 AMD

Lamb BBQ in lavash
#7 Lamb BBQ in lavash
small pcs, 200-250g, onion, greens
Add to cart
1200 AMD

Lamb ikibir
Add to cart
1200 AMD

Lamb parda
#9 Lamb parda
400-450g
Add to cart
1100 AMD

Beef tenderloin BBQ
#10 Beef tenderloin BBQ
4-5pcs, 350-400g
Add to cart
2500 AMD

Beef heart BBQ
Add to cart
1300 AMD

Beef lung BBQ
Add to cart
1300 AMD

Chicken grill
#13 Chicken grill
1.5kg, served with potatoes BBQ, spicy pepper, ketchup, mayonnaise
Add to cart
3300 AMD

Chicken wings BBQ
#14 Chicken wings BBQ
4-5pcs, 350-400g
Add to cart
1200 AMD

Chicken thigh BBQ
#15 Chicken thigh BBQ
4-5pcs, 450g
Add to cart
1500 AMD

Chicken breast BBQ in lavash
#16 Chicken breast BBQ in lavash
6-7 small pcs, 200g, onion, greens, ketchup, mayonnaise
Add to cart
1000 AMD

Chick BBQ
#17 Chick BBQ
450-500g, served with potato BBQ
Add to cart
1700 AMD

Beef kebab
#19 Beef kebab
180g, onion, greens, ketchup, mayonnaise 
Add to cart
800 AMD

Beef kebab in bread
#21 Beef kebab in bread
small kebab, French fries, tomato, greens, onion, ketchup, mayonnaise
Add to cart
350 AMD

Chicken Kebab in bread
#22 Chicken Kebab in bread
small chicken kebab, French fries, tomato, greens, onion, ketchup, mayonnaise
Add to cart
350 AMD

Vegetable BBQ
#23 Vegetable BBQ
1 tomato, 1 eggplant, 1 pepper
Add to cart
800 AMD

Potato BBQ
Add to cart
300 AMD

Potato BBQ with fat
Add to cart
550 AMD

Mushroom BBQ
Add to cart
1000 AMD

Kupati BBQ in lavash
Add to cart
1400 AMD

Fast Food
Pork Shawarma in lavash
#26 Pork Shawarma in lavash
pork, French fries, marinated cucumber, greens, onion, pickled spicy pepper, ketchup, mayonnaise
Add to cart
800 AMD

Pork shawarma in bread
#27 Pork shawarma in bread
pork, onion, greens, marinated cucumber, pickled spicy pepper, French fries, ketchup, mayonnaise
Add to cart
500 AMD

Chicken Shawarma in bread
#28 Chicken Shawarma in bread
chicken, onion, greens, marinated cucumber, pickled spicy pepper, French fries, ketchup, mayonnaise
Add to cart
500 AMD

Hot Dog
#29 Hot Dog
sausage, French fries, marinated cucumber, pickled spicy pepper, greens, onion, ketchup, mayonnaise
Add to cart
300 AMD

Hot Dog with sardelka
#30 Hot Dog with sardelka
sardelka, marinated cucumber, pickled spicy pepper, French Fries, ketchup, mayonnaise, greens, onion
Add to cart
400 AMD

Sandwich with cheese
#31 Sandwich with cheese
cheese, marinated cucumber, pickled spicy pepper, onion, greens, mayonnaise
Add to cart
400 AMD

Sandwich with ham
#33 Sandwich with ham
ham, cheese, marinated cucumber, pickled spicy pepper, greens, ketchup, mayonnaise
Add to cart
400 AMD

Sandwich with chicken
#34 Sandwich with chicken
chicken, cheese, marinated cucumber, pickled spicy pepper, greens, ketchup, mayonnaise
Add to cart
400 AMD

Sandwich with chicken cutlet
#35 Sandwich with chicken cutlet
chicken cutlet, marinated cucumber, pickled spicy pepper, onion, greens, ketchup, mayonnaise
Add to cart
500 AMD

Sandwich with beef cutlet
#36 Sandwich with beef cutlet
beef cutlet, marinated cucumber, pickled spicy pepper, onion, greens, ketchup, mayonnaise
Add to cart
600 AMD

Beef Burger
#68 Beef Burger
beef cutlet, cheese, greens, marinated cucumber, pickled spicy pepper, ketchup, mayonnaise, onion
Add to cart
950 AMD

Double Beef Burger
#69 Double Beef Burger
beef double cutlet, cheese, greens, marinated cucumber, pickled spicy pepper, ketchup, mayonnaise, onion
Add to cart
1250 AMD

Chicken Burger
#70 Chicken Burger
chicken cutlet, cheese, greens, marinated cucumber, pickled spicy pepper, ketchup, mayonnaise, onion
Add to cart
850 AMD

Double Chicken Burger
#71 Double Chicken Burger
chicken double cutlet, cheese, greens, marinated cucumber, pickled spicy pepper, ketchup, mayonnaise, onion
Add to cart
1150 AMD

Hot Dog with Bavarian Chicken Sausage
#72 Hot Dog with Bavarian Chicken Sausage
Bavarian chicken sausage, pickled hot pepper, greens, mayonnaise, ketchup
Add to cart
850 AMD

Hot Dog with Bavarian Pork Sausage
#73 Hot Dog with Bavarian Pork Sausage
Bavarian pork sausage, pickled hot pepper, greens, mayonnaise, ketchup
Add to cart
1000 AMD

Hot Dog with Bavarian Beef Sausage
#73 Hot Dog with Bavarian Beef Sausage
Bavarian beef sausage, pickled hot pepper, greens, mayonnaise, ketchup
Add to cart
1100 AMD

Soft Drinks
Pepsi
Add to cart
250 AMD

Pepsi
#55 Pepsi
0.5l
Add to cart
350 AMD

Pepsi
Add to cart
500 AMD

Mirinda
Add to cart
250 AMD

Mirinda
Add to cart
350 AMD

7UP
#59 7UP
0.25l
Add to cart
250 AMD

7UP
Add to cart
350 AMD

Tan Aparan
Add to cart
250 AMD

Tan Aparan
Add to cart
300 AMD

No results found
Gor
06 Jul 2021
Gor
18 Jun 2021
07 Jun 2021
Պատվերը հասել է բավականին շուտ, շնորհակալություն։ Բայց պատվերում հստակ նշված էր ԱՌԱՆՑ ՍՈԽ, բայց պատվերը սոխով էր։
25 May 2021
սոխ չկար
ՄԱՐԻԱՄ
19 Apr 2021
գնահատեք եթե պատվիրել եք Atsukh Tonratun
Menu.am
Do not miss the best offers!
Turn on notification of discounts and promotions.
close_btn
Your page will be reloaded