Fast delivery
from your favorite restaurants
and shops
Specify your address to suggest you the fastest delivery

Loading...

Please add the address to see the corresponding delivery options.
Your page will be reloaded
Papaya.Crumbly cookiesCup with nutsCinnamonPuff pastryPaklava with nutPastry with creamSlice currantSlice caramelSlice chocolateEnglish sliceMix strawberryMix Nescafe-nutMix berryMix TiramisuMix MochaMix bananaFruit rollCaramel rollRoll with chocolateRoll with halvaCoconutDark chocolateEclair vanillaEclair with pistachioEclair with berriesMousse strawberryNapoleonCheesecake raspberryCakesMarzipan Cake Baby BossMarzipan Cake MickeyMarzipan Cake PandaMarzipan Cake Girl with Dog and BalloonsMarzipan Cake SpacemanCream Cake PrincessMcQueen CarsMinionToothBearsRosesFlowers Dessert
Papaya

Dessert
Working hours
Monday-Sunday
10:00 - 20:00
Friday
10:00 - 20:30
Delivery fee 400AMD

Papaya


Crumbly cookies
Cup with nuts
#1 Cup with nuts
100g, 1pc - 20-30g
Add to cart
750 AMD

Cinnamon
#2 Cinnamon
100g, 1pc - 20-30g
Add to cart
650 AMD

Puff pastry
Paklava with nut
#6 Paklava with nut
100g, 1pc - 30g
Add to cart
800 AMD

Pastry with cream
Slice currant
#7 Slice currant
100g, 1pc - 120-150g
Add to cart
750 AMD

Slice caramel
#8 Slice caramel
100g, 1pc - 120-150g
Add to cart
750 AMD

Slice chocolate
#9 Slice chocolate
100g, 1pc - 130-170g
Add to cart
750 AMD

English slice
#10 English slice
100g, 1pc - 140-170g, chocolate dough, English cream
Add to cart
750 AMD

Mix strawberry
#12 Mix strawberry
100g, 1pc - 55-60g
Add to cart
1000 AMD

Mix Nescafe-nut
#13 Mix Nescafe-nut
100g, 1pc - 55-60g
Add to cart
1000 AMD

Mix berry
#14 Mix berry
100g, 1pc - 55-60g, white berry, cream, berry
Add to cart
1000 AMD

Mix Tiramisu
#15 Mix Tiramisu
100g, 1pc - 55-60g
Add to cart
1000 AMD

Mix Mocha
#16 Mix Mocha
100g, 1pc - 55-60g
Add to cart
1000 AMD

Mix banana
#17 Mix banana
100g, 1pc - 55-60g
Add to cart
1000 AMD

Fruit roll
#18 Fruit roll
100g, 1pc - 40-50g
Add to cart
650 AMD

Caramel roll
#19 Caramel roll
100g, 1pc - 40-50g
Add to cart
650 AMD

Roll with chocolate
#20 Roll with chocolate
100g, 1pc - 40-50g
Add to cart
650 AMD

Roll with halva
#21 Roll with halva
100g, 1pc-140g, minced wet dough, nuts
Add to cart
650 AMD

Coconut
#23 Coconut
100g, 1pc - 60-70g
Add to cart
650 AMD

Dark chocolate
#24 Dark chocolate
100g, 1pc - 110g, chocolate dough, bitter chocolate mousse
Add to cart
850 AMD

Eclair vanilla
#26 Eclair vanilla
100g, 1pc 40-60g, white dough, cream
Add to cart
750 AMD

Eclair with pistachio
#27 Eclair with pistachio
100g, 1pc - 50-70g
Add to cart
850 AMD

Eclair with berries
#28 Eclair with berries
100g, 1pc - 50-70g
Add to cart
850 AMD

Mousse strawberry
#29 Mousse strawberry
100g, 1pc - 100-120g
Add to cart
850 AMD

Napoleon
#30 Napoleon
100g, 1pc - 160-180g
Add to cart
650 AMD

Cheesecake raspberry
#31 Cheesecake raspberry
100g, 1pc - 150-170g
Add to cart
750 AMD

Cakes
Marzipan Cake Baby Boss
#32 Marzipan Cake Baby Boss
for 12-15 person, filling and biscuit on your choice, orders are accepted 1 day before delivery. The upper part of cake (8-10cm) is biscuit, the rest is a decoration
Add to cart
26000 AMD

Marzipan Cake Mickey
#33 Marzipan Cake Mickey
for 10 person, filling and biscuit on your choice, orders are accepted 1 day before delivery. The upper part of cake (8-10cm) is biscuit, the rest is a decoration
Add to cart
23000 AMD

Marzipan Cake Panda
#34 Marzipan Cake Panda
for 12 person, filling and biscuit on your choice, orders are accepted 1 day before delivery. The upper part of cake (8-10cm) is biscuit, the rest is a decoration
Add to cart
24000 AMD

Marzipan Cake Girl with Dog and Balloons
#35 Marzipan Cake Girl with Dog and Balloons
for 8-10 person, filling and biscuit on your choice, orders are accepted 1 day before delivery. The upper part of cake (8-10cm) is biscuit, the rest is a decoration
Add to cart
23000 AMD

Marzipan Cake Spaceman
#36 Marzipan Cake Spaceman
for 10 person, filling and biscuit on your choice, orders are accepted 1 day before delivery. The upper part of cake (8-10cm) is biscuit, the rest is a decoration
Add to cart
28000 AMD

Cream Cake Princess
#37 Cream Cake Princess
for 8-10 person, filling and biscuit on your choice, orders are accepted 1 day before delivery. The upper part of cake (8-10cm) is biscuit, the rest is a decoration
Add to cart
19000 AMD

McQueen Cars
#38 McQueen Cars
for 10 person, orders are accepted 6 hours before delivery
Add to cart
19000 AMD

Minion
#39 Minion
for 10 person, orders are accepted 6 hours before delivery
Add to cart
19000 AMD

Tooth
#40 Tooth
for 10 person, orders are accepted 6 hours before delivery
Add to cart
19000 AMD

Bears
#41 Bears
for 10 person, orders are accepted 6 hours before delivery
Add to cart
22000 AMD

Roses
#42 Roses
for 10 person, orders are accepted 6 hours before delivery
Add to cart
19000 AMD

Flowers
#43 Flowers
for 10 person, orders are accepted 6 hours before delivery
Add to cart
19000 AMD

No results found
Hayk
16 Apr 2020
0 nkarum nkaraci nman porceq patrastel miqish gone nman lini miqish shat she
Garik P.
05 Mar 2018
Ճիշտ նշեք խմորեղենի գները։ Պատվիրում ենք 2250-ի դրամի, բայց ստացվումա 2650-ի դրամի, որովետև դուք չեք կարողանում ճիշտ կտորներով կտրտել, այդ դեպքում մեկ կտորի գինը նշեք, ոչ թե 100գ-ի... Այսինքն 3 կտոր խմորեղենը ձեր խանութից կազմում է 3000 դրամ...
գնահատեք եթե պատվիրել եք Papaya
Menu.am
Do not miss the best offers!
Turn on notification of discounts and promotions.
close_btn
Your page will be reloaded