Fast delivery
from your favorite restaurants
and shops
Specify your address to suggest you the fastest delivery

Loading...

Please add the address to see the corresponding delivery options.
Your page will be reloaded
Little Tokyo Sushi.SetsTanuki SetTokyo SetOsaki SetPhiladelphia SetClassic SetTempura SetKyoto SetMega Maki SetKadzuno SetMix SetSamurai SetTempura SetMaki SetTriada SetItako Set Sushi
Little Tokyo Sushi

Sushi
Working hours
Monday-Sunday
12:00 - 23:00

Little Tokyo Sushi

Sets
Tanuki Set
#1 Tanuki Set
1190g, 40pcs,  Philadelphia,Kanada,California,Maki salmon,maki eel,Philadelphia
12800 AMD

Tokyo Set
#2 Tokyo Set
1470g, 48pcs, Baked Sturgeon, Baked Chicken,Baked Crab, Baked California
13000 AMD

Osaki Set
#3 Osaki Set
1300g,40pcs, Baked Roll with Sturgeon,Philadelphia, California,Salmon with Sesame
12400 AMD

Philadelphia Set
#4 Philadelphia Set
1060g, 32pcs, Philadelphia Classic, Philadelphia, Philadelphia Eel, Philadelphia with Small Shrimp
13000 AMD

Classic Set
#5 Classic Set
930g, 32pcs, Big Maki Cucumber,Philadelphia Classic,California Salmon,Roll Crab with Sesame
10000 AMD

Tempura Set
#6 Tempura Set
1140g, 32pcs, Tempura with Tuna,  Tempura with Small Shrimp, Tempura with eel,  Tempura Crab
10800 AMD

Kyoto Set
#7 Kyoto Set
1230g, 40pcs, Philadelphia Classic, Maki cucumber, Sesame with Sturgeon,Tempura Crab, Tempura with small shrimp
11300 AMD

Mega Maki Set
#8 Mega Maki Set
1190g, 40pcs,  Maki Eel, Maki Cucumber, Maki Smoked Salmon, Maki Sturgeon, Maki Chuka,  Maki Crab with Caviar
10500 AMD

Kadzuno Set
#9 Kadzuno Set
1270g, 40pcs,  California,  Philadelphia, Big Maki Salmon,  Eel Cheese, Salmon with Sesame
12200 AMD

Mix Set
#10 Mix Set
790g, 24pcs,  Philadelphia ,Tempura Crab, California
8700 AMD

Samurai Set
#11 Samurai Set
2450g, 78pcs,  California, Canada Salmon, Salmon with Sesame, California,Maki Salmon, Maki Cucumber, Maki eel,Philadelphia Classic, Sturgeon with cheese, California Salmon,Big Maki Salmon
24000 AMD

Tempura Set
#12 Tempura Set
810g, 24pcs, Tempura Sturgeon,Tempura Eel, Tempura with shrimp
8800 AMD

Maki Set
#13 Maki Set
780g, 32pcs, Maki Cucumber, Maki Tuna, Maki Salmon, Maki Eel
8000 AMD

Triada Set
#14 Triada Set
980g, Philadelphia,California,Chicken Roll with cheese, Maki Eel
11000 AMD

Itako Set
#15 Itako Set
700g, 14pcs, 2pcs Sushi with Tuna, 2pcs Sushi with Eel, 2pcs Sushi with Salmon, 2pcs Sushi Sturgeon, 2pcs Sushi Small Shrimp, 4 pcs California
10500 AMD

No results found
Vahan
12 Aug 2021
Сати Г.
26 Jun 2021
Տապակած սուշիները ահավոր էին , յուղի համը սարսափելի զգացվում էր ։ Սաղմոնը հին էր , իսկ տոբիկոները այնքան քիչ էին , որ կյանքիս մեջ առաջին անգամ էի հանդիպում նման խղճուկ ռոլլի ։ Էլ երբեք չեմ պատվիրի !!!
գնահատեք եթե պատվիրել եք Little Tokyo Sushi
Menu.am
Do not miss the best offers!
Turn on notification of discounts and promotions.
close_btn
Your page will be reloaded