Fast delivery
from your favorite restaurants
and shops
Specify your address to suggest you the fastest delivery

Loading...

Please add the address to see the corresponding delivery options.
Your page will be reloaded
Juwena Flowers.RoseRose Luxor 50cmRose Luxor 60cmRose Luxor 70cmRose Luxor 80cmRose Luxor 90cmRose Candy Avalanche 50cmRose Candy Avalanche 60cmRose Candy Avalanche 70cmRose Candy Avalanche 80cmRose Candy Avalanche 90cmRose Brocante 50cmRose Brocante 60cmRose Brocante 70cmRose Brocante 80cmRose Brocante 90cmRose For Love 50cmRose For Love 60cmRose For Love 70cmRose For Love 80cmRose For Love 90cmRose Fana 50cmRose Fana 60cmRose Fana 70cmRose Fana 80cmRose Fana 90cmRose Penilan 50cmRose Penilan 60cmRose Penilan 70cmRose Penilan 80cmRose Penilan 90cmRose Red Naomi 50cmRose Red Naomi 60cmRose Red Naomi 70cmRose Red Naomi 80cmRose Red Naomi 90cmRose Dolomite 50cmRose Dolomite 60cmRose Dolomite 70cmRose Dolomite 80cmRose Dolomite 90cmRose Jumilia 50cmRose Jumilia 60cmRose Jumilia 70cmRose Jumilia 80cmRose Jumilia 90cmRose Fiesta 50cmRose Fiesta 60cmRose Fiesta 70cmRose Fiesta 80cmRose Fiesta 90cmRose Peach Avalanche 50cmRose Peach Avalanche 60cmRose Peach Avalanche 70cmRose Peach Avalanche 80cmRose Peach Avalanche 90cmRose Anna Karina 50cmRose Anna Karina 60cmRose Anna Karina 70cmRose Anna Karina 80cmRose Anna Karina 90cmFlowersTulip N2Tulip N3Tulip N4Tulip N5Tulip N6Tulip N7Tulip N8Tulip N9Tulip N10FreesiaGerberaClustered roseBouquetBouquet N6Bouquet N11Bouquet N15Bouquet N22Bouquet N23Bouquet N25CompositionComposition N9 Flowers and Balloons
Juwena Flowers

Flowers and Balloons
Working hours
Monday-Sunday
09:00 - 23:00

Juwena Flowers

Rose
Rose Luxor 50cm
1300 AMD

Rose Luxor 60cm
1450 AMD

Rose Luxor 70cm
1650 AMD

Rose Luxor 80cm
1950 AMD

Rose Luxor 90cm
2200 AMD

Rose Fana 50cm
1100 AMD

Rose Fana 60cm
1300 AMD

Rose Fana 70cm
1500 AMD

Rose Fana 80cm
1800 AMD

Rose Fana 90cm
2000 AMD

Rose Penilan 50cm
1100 AMD

Rose Penilan 60cm
1300 AMD

Rose Penilan 70cm
1500 AMD

Rose Penilan 80cm
1800 AMD

Rose Penilan 90cm
2000 AMD

Rose Jumilia 50cm
1300 AMD

Rose Jumilia 60cm
1450 AMD

Rose Jumilia 70cm
1650 AMD

Rose Jumilia 80cm
1950 AMD

Rose Jumilia 90cm
2200 AMD

Rose Fiesta 50cm
1300 AMD

Rose Fiesta 60cm
1450 AMD

Rose Fiesta 70cm
1650 AMD

Rose Fiesta 80cm
1950 AMD

Rose Fiesta 90cm
2200 AMD

Flowers
Tulip N2
1100 AMD

Tulip N3
1100 AMD

Tulip N4
1100 AMD

Tulip N5
1100 AMD

Tulip N6
1100 AMD

Tulip N7
1100 AMD

Tulip N8
1100 AMD

Tulip N9
1100 AMD

Tulip N10
1100 AMD

Freesia
#67 Freesia
1 branch
250 AMD

Gerbera
500 AMD

Clustered rose
1600 AMD

Bouquet
Bouquet N6
#78 Bouquet N6
yellow roses
30000 AMD

Bouquet N11
#83 Bouquet N11
clustered roses
12000 AMD

Bouquet N15
#110 Bouquet N15
50-60cm 11pcs roses Juwena, gypsofilla
19000 AMD

Bouquet N22
#134 Bouquet N22
60-70cm 9pcs roses
13000 AMD

Bouquet N23
#135 Bouquet N23
50-60cm 25-29 bunches of clustered roses, eucalipt
38000 AMD

Bouquet N25
#137 Bouquet N25
50-60cm 35 bunch of clustered pion roses
49000 AMD

Composition
Composition N9
#124 Composition N9
15-17 roses
28000 AMD

No results found
Serobyan T.
29 Apr 2020
Պատվիրել ենք մեկ տեսակի կակաչ, բերում են լրիվ այլ տեսակ կակաչի երկու տեսակ իրար խառնած, այլ գույների։ Նշում ընդհանրապես չեն կարդում, երբ մանրակրկիտ գրված է ինչպես ենք ցանկանում որ փաթեթավորվեն։
Alen G.
08 Mar 2020
գնահատեք եթե պատվիրել եք Juwena Flowers
Menu.am
Do not miss the best offers!
Turn on notification of discounts and promotions.
close_btn
Your page will be reloaded